Nen 1177 eisen

Deze norm is verdeeld in een eerste deel met algemene veiligheidseisen en tien opvolgende delen met specifieke aanvullende eisen voor verschillende typen speeltoestellen zoals glijbanen, schommels en wiptoestellen. Speeltoestellen en bodemoppervlak – Deel 1: Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden. De delen zijn afzonderlijk verkrijgbaar in de . Daarom kunnen deze normen worden gebruikt om aan de wet te voldoen.

Er zijn echter ook andere manieren om aan de wet te voldoen.

Om aan te tonen dat een. Niet alleen speeltoestellen dienen veilig te zijn, ook de ondergrond moet aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Er is vooral ingezet op. De normen zijn beschik-.

Door hierbij aan te sluiten, worden er speeltoestellen gekozen die voldoen aan de gangbare . Onze natuurlijke valondergronden staan garant voor veilig spelen. De ondergrond mag geen beknelling veroorzaken.

Spelende kinderen zien vaak geen gevaar. Vallen hoort bij spelen. Uitgebreide eisen tav veiligheid spelen. Daarom moet speelruimte voldoen aan uitgebreide veiligheidseisen die gelden voor de toestellen en de valondergronden. Ook mogen er geen obstakels direct naast.

Al onze toestellen voldoen . De speeltoestellen uit de basis speelcatalogus beschikbaar op moment van aanbesteding voldoen aan onderstaande eisen. Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen -met of zonder blijvend letsel-. Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polis voorwaarden dat de . Sport- en recreatiehulpmiddelen – Parkour uitrusting – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden.

Speelruimtes moeten namelijk voldoen aan eisen uit het WAS, met als doel dat de kans op ernstige ongelukken tijdens het spelen minimaal is. Mocht bij plaatsing van het toestel de ondergrond niet aan de eisen voldoen, zal dit nogmaals gemeld worden maar. Zandbakken moeten voldoen aan de algemene eisen voor speeltoestellen, maar hierbij wordt geen melding gemaakt van maximale korrelgrootte. Wel worden er diverse adviezen verstrekt over.

De maximale valhoogte is de hoogte waarbij het risico op (met name ) hersenletsel na een val uit het toestel nog aanvaardbaar wordt geacht. De rubber tegels zijn voor de Nederlandse markt getest door TNO.

Over de maximale valhoogte bestaat een aantal misverstanden. Het is namelijk niet zo dat een kind. Samen met de juiste installatie, jaarlijks onderhoud en controle garanderen wij veilig spelen volgens opgave van fabrikant, ook na jaar voldoen wij aan de . Ook zorgt de grovere, losse korrel ervoor dat de speeltuin goed waterdoorlatend . Valdempend zand moet met.

De overheid stelt strenge eisen aan de veiligheid van toestellen en valondergronden. Wettelijke voorschriften. Deel A van bijlage van het Besluit Speelgoed bevat de eisen waaraan speelgoed en kinderwaren moeten voldoen. In deel B van bijlage worden .