Gasmeting container

Het nut van gasmeting en containerontgassing. Ieder jaar komen er miljoenen containers Nederland binnen. Om de producten in deze containers te beschermen tegen bijvoorbeeld ongedierte, worden de containers vaak gegast voor ze het exportland verlaten.

Het is de bedoeling dat het gas net zo lang actief blijft als de . Diverse meetmethodes zorgen voor een nauwkeurige gasmeting van de container. Samen met de deskundighei ervaring en een combinatie van technieken kan een accurate meetresultaat worden aangeboden.

Gasmeting Gasmeten ontgassing containers mobiele meetstations. Gasvrij Centrale Nederland heeft ruim jaar ervaring in het meten van gassen en dampen in containers. Tegenwoordig worden er tijdens transport op grote schaal gassen gebruikt ter bestrijding van… LEES MEER. Dit is specialistische materie.

Zodra u een aanvraag heeft ingediend voor de gasmetingen , gaan wij aan de slag. De containermetingen kunnen wij verrichten op op onze vaste locaties in Pernis, Spijkenisse, Tilburg, Groningen, Enschede en Zierikzee en dus bij u op locatie, waar ook in Nederland. Uitvoeren van gasmetingen.

Bij een gasmeting wordt gekeken of er schadelijke hoeveelheden gassen of dampen aanwezig zijn.

De meest voorkomende gasmeting of gasvrijmeting is het meten van containers , oftewel een containermeting. Na een grondige risico- inventarisatie en evaluatie wordt de juiste meetaanpak bepaalt. Er wordt standaard gemeten op alle mogelijk aanwezige bestrijdings- en . Van Tienen Milieuadvies B. We zijn gespecialiseerd in het meten van gevaarlijke gassen en dampen in containers. Daarnaast geeft ons team van Veiligheidsadviseurs advies op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR) en grensoverschrijdende afvalstoffen (EVOA). VETRA: Specialistische gasmetingen voor containers uitgevoerd door gekwalificieerd personeel.

U ontvangt de resultaten direct na de meting per e- mail. Het uitvoeren van een gasmeting is een belangrijk en vaak verplicht onderdeel van het zeecontainertransport. Natuurlijk wilt u dat dit goed gebeurt, met zo min mogelijk vertraging en tegen zo laag mogelijke kosten.

Design Logistics biedt daarom de mogelijkheid om direct een gasmeting in de container voor u te laten. De Algemene Administratie der Douane en Accijnzen heeft een lijst opgesteld met gassen plus extra parameters waarbij voor elk een grenswaarde werd vastgesteld. Een gasmeting van de container , . Het lossen van containers wordt aangemerkt als werken in een risicovolle omgeving. Er zijn door de arbeidsinspectie brochures uitgegeven over het onderwerp containergassen, waarin zij toelichten waarom dit een zwaarwegend punt in de beoordeling van bedrijven is;. Arbeidsinspectie – Gassen in importcontainers . Ontgassen of ventileren?

Indien de container bij een gasmeting wordt afgekeurd door te hoge concentraties gas, moet hij worden ontgast.

Hiervoor moet een veilige plek worden gekozen. Afhankelijk van de lading, de gassoort(en) en de omgeving moet dit op uw locatie of op een vergund gasvak worden uitgevoerd. Naast de gasmeting van uw container bieden wij diverse services aan.

Advies, begeleiding van uw risico- inventarisatie, plan van aanpak of het verzorgen van awareness meeting zien wij als vanzelfsprekend.