Damplijn water

De vloeistofdamplijn die de dampdruk uitzet tegen de temperatuur laat zien bij welke druk welke kooktemperatuur hoort. Hieronder is de damplijn voor water logaritmisch weergegeven:. Klik op het tijdstip om de versie van de afbeelding te zien die op dat tijdstip is geüpload. Gebruiker: Svdmolen Svdmolen ( nl:Overleg_gebruiker:Svdmolen Overleg). Afbeelding: Damplijn Water.

Onder het tripelpunt en boven het kritisch punt is geen kookpunt.

De damplijn loopt van het tripelpunt tot het kritische punt. Water en alcohol komen we niet alleen in de gasfase tegen, maar ook in de vloeibare fase. In zulke gevallen spreken we over dampen.

Moleculen van dampen kunnen veel gemakkelijker groepjes vormen (aan elkaar kleven) dan gasmoleculen ten gevolge van de onderlinge aantrekkingskrachten. Ik zou bijvoorbeeld die van azijnzuur wel willen weten. Of heb ik nog steeds last van azeotroop? Opmerking : Voor water is deze uitdrukking nog zeer goed bruikbaar tot 200° C (fout ). T Uiteraard moet rvoor de .

De verbindingslijn van alle punten van het soortelijk volume van stoom bij verschillende drukken, wordt de bovenste grenslijn of de verzadigde damplijn genoemd . Foto: Gezellighei informatie uitwisseling en actieve participatie zijn het uitgangspunt van de Volvo 7Vereniging. De leden organiseren bijeenkomsten en activiteiten om met elkaar te praten over onze Volvo´s. Regelmatig komt het verenigingsblad FACTOR 7uit. Het is volgens de theorie mogelijk om water 1meter omhoog te zuigen, maar dan heb je een perfect vacuüm nodig.

Als je dan kijkt naar de damplijn ( kookpunten) van water , zal je zien dat hoe lager de druk is, hoe sneller water kookt. Op een gegeven moment ga je . Dat is belangrijk omdat de concentratie van ethanol in de damp anders is dan die in de vloeistoffase, want ethanol is vluchtiger dan water. Nu moet je naar de kook – damp lijn kijken om te zien wat er gaat overdestilleren.

En daar kun je zien dat je als je steeds opwarmt en afkoelt op een punt komt waar de . Ik moet voor natuurkunde weten waarom water uit zichzelf gaat koken in een vacuüm. DAT het uit zichzelf gaat koken, maar niet wáárom. Nu is mijn vraag dus: Wat gebeurt er op moleculair niveau met water in een vacuüm dat ervoor zorgt dat het . Het kookpunt van een zuivere stof is de maximumtemperatuur waarbij een vloeistof vloeibaar blijft. Toevoegen van energie leidt tot overgang van de vloeistoffase naar de gasfase.

Bij voortdurende verhitting blijft de temperatuur van de vloeistof op het kookpunt, totdat alle vloeistof is verdampt. Dit alles indien de druk .

Verzadigingsdruk die klok in het midden noemen we het coëxistentiegebied. Hier heb je het fenomeen dat het water zich deels in de dampfase, deels in de vloeistof fase bevind. Ik heb laatst een vraag gesteld over hoe lang het duurt voor dat water gaat koken. Hierop heb ik een heel duidelijk antwoord gekregen. Zou je nu vanaf een mengsel hebben van Aceton met Water (-), dan moet je vanaf een lijn naar de vloeistoflijn trekken.

Dan zie je dat de vloeistof gaat koken bij ongeveer ⁰C. Reddingsbrigades in Nederland verwachten dat veel mensen aankomend Pinksterweekend aan of op het water zullen doorbrengen vanwege de gunstige weersverwachting. De Reddingsbrigade waarschuwt mensen daarom voor de lage temperatuur van het water. Op veel plaatsen ligt die nog maar rond de 11- graden . Vanmiddag werden rond 14:de hulpdiensten gealarmeerd voor een melding van drenkeling(en) aan de Spuiweg in Terneuzen.

Het zou gaan om een auto die in het water is beland. De brandweer van Axel, Terneuzen en Zaamslag zijn opgeroepen. Tevens zijn de brandweerduikers van Terneuzen en Goes . Normaal gesproken wordt dit verdampingsproces beïnvloed door de atmosferische druk omdat het koken van water in de open lucht gebeurt.

Omdat de compressor in het gasgedeelte van de koelkring werkzaam is begint de theoretische compressie op de damplijn en eindigt in het oververhitte gasgedeelte.